"Цэций" салхин паркийн цаг уурын 80м цамхаг суурилуулалт

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд "Клин энэржи Ази" компанийн байгуулж буй 50М салхин цахилгаан станцын төсөлд оролцож  цаг уурын тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулах зориулалттай 80м өндөртэй...

Дэлгэрэнгүй

Оюу толгойн ил уурхайн радио холбооны цамхаг шилжүүлэлт

Оюу Толгойн ил уурхайн радио холбооны 30м өндөртэй DTR#4 цамхагийн байрлалыг сольж шилжүүлэн угсрах ажлыг амжилттай гүйцэтгэж, антенн тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулан ашиглалтад оруулав.

Дэлгэрэнгүй

Хөшигийн хөндийн олон улсын нисэх буудлын гэрэл суултын систем

Энжитек ХХК нь Хөшигийн хөндийн олон улсын нисэх буудлын бүтээн байгуулалтын ажилд оролцож нисэх зурвасын гэрэл суултын системийн суурилуулалтыг 2014 –...

Дэлгэрэнгүй