Мэдээ, Мэдээлэл

"Цэций" салхин паркийн цаг уурын 80м цамхаг суурилуулалт

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд "Клин энэржи Ази" компанийн байгуулж буй 50М салхин цахилгаан станцын төсөлд оролцож  цаг уурын тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулах зориулалттай 80м өндөртэй хоёр ширхэг цамхагийг амжилттай угсарч дууслаа.