ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТООСГОН БАЙР БОЛОН ШЕЛТЕР

Холбооны тоног төхөөрөмж байрлуулах тоосгон байр, зөөврийн болон суурин зориулалттай шелтер, контейнер байрыг нийлүүлдэг. Бид Меге шелтер компанийн оффис, ресторан, үйлдвэр, агуулах, дэлгүүр, хүн амьдран суух хотхон, уул уурхайн кэмп, шинжлэх ухааны хайгуул судалгаа, харилцаа холбоо, цаг уур, цэрэг армийн зэрэг бүхий чиглэлээр ашигладаг шелтер, авто чингэлэг, SIPS хаус, хөргөлтийн чингэлэг зэргийг захиалгаар нийлүүлж суурилуулна.


САЙТЫН БАЙР, ШЕЛТЕР НИЙЛҮҮЛЭЛТ, СУУРИЛУУЛАЛТ

Үүрэн холбооны операторууд, уул уурхай болон харилцаа холбооны төрийн байгууллагуудад 110 гаруй сайтын барилга барьж байгуулаад байна.Тоо Хэмжээ Захиалагч байгууллага болон төслийн нэр
МОБИКОМ
703 х 3Үүрэн холбооны сайтуудын байр
254 х 4Үүрэн холбооны сайтуудын байр
84 х 6Үүрэн холбооны сайтуудын байр

ЮНИТЕЛ
34 х 4Үүрэн холбооны сайтуудын байр
24 х 6Үүрэн холбооны сайтуудын байр
ЖИМОБАЙЛ
23 х 4Үүрэн холбооны сайтуудын байр
Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК
23.5 х 4.6 MSAG төхөөрөмжийн байр

3
3

4 х 6
4 x 6

РРС төхөөрөмжийн байр


ОЮУ  ТОЛГОЙ ХХК


ОТ сайт дахь радио төхөөрөмжийн байр